آدرس شرکت زیگورات
 
تهران -   سـعادت آباد
بلـوار 24مـتری -   پلاک 4 -   واحـد 12
 
تلفن: 22098733-021
 
فکس: 22076722-021
 
Email: info[at]zigouratsp.com